WAT IS ZONNE-ENERGIE ?

De zon is een energiebron die we gebruiken om elektriciteit op te wekken. Dit heet zonne-energie. Zonnetechnologieën zetten zonlicht om in elektrische energie via fotovoltaïsche (PV) panelen. Deze energie kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken of te worden opgeslagen in batterijen.

De zon is een onverslaanbare bron van hernieuwbare energie; zonne-energie is uitgegroeid tot een van 's werelds snelst groeiende technologieën voor hernieuwbare energie. Er komt elk uur voldoende zonne-energie op de aarde om een ​​heel jaar lang in alle energiebehoeften van de wereld te voorzien.

Energie speelt een cruciale rol in de groei van elke economie. De meeste landen kampen met een tekort aan energie en hebben bijgevolg ernstige gevolgen voor hun economische groei en sociale transformatie.

                       

                             Mondiale energiecrisis

De energiecrisis wordt gedefinieerd als een prijsstijging van energiebronnen of een groot tekort in het aanbod van energiebronnen. Meestal verwijst het naar het tekort aan elektriciteit, olie, aardgas en andere natuurlijke hulpbronnen.

Fossiele brandstoffen zijn een niet-hernieuwbare hulpbron en alles wat niet-hernieuwbaar is, zal uiteindelijk opraken. Het grootste deel van de elektriciteit op aarde is afkomstig van niet-hernieuwbare bronnen. De niet-hernieuwbare hulpbronnen waarvan de wereld afhankelijk is, zijn eindig en zullen opraken. De wereld leunt te zwaar op deze niet-duurzame hulpbronnen. De drie belangrijkste fossiele brandstoffen waar de wereld van afhankelijk is, zijn olie, steenkool en aardgas, en deze zijn allemaal in de niet al te verre toekomst geëindigd.

De energiecrisis is een van de grootste problemen waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd. Er moet een alternatief worden gevonden om aan de groeiende behoeften te voldoen, zonder hulpbronnen voor toekomstige generaties te plunderen, de aarde te vervuilen en een enorme druk uit te oefenen op energierijke regio's in de wereld.

Hoewel het opraken van de fossiele brandstoffen een goede reden is om over te stappen op zonne-energie, raken we vandaag de dag nog niet zonder. Er zijn echter goede redenen om vandaag nog over te stappen op zonne-energie. De afgelopen jaren is zonne-energie veel efficiënter geworden door technologische vooruitgang.
                    Oorlog tussen Rusland en Oekraïne

Rusland is een belangrijke speler op de mondiale energiemarkten. De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft de prijzen van olie en gas doen stijgen. Te midden van de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden alle landen geconfronteerd met een energiecrisis, omdat de olie- en gasaanvoer op het continent als gevolg van verschillende factoren is afgenomen.

De oorlog heeft geleid tot hogere energieprijzen, met domino-effecten op de kosten van levensonderhoud. Bovendien zijn de prijzen voor ruwe olie en gas het afgelopen jaar over de hele wereld enorm gestegen als gevolg van de stijgende vraag en de lage produktie.                                   Klimaat verandering.

De klimaatverandering, de recente energiecrises en de recente technologische vooruitgang hebben geleid tot een snelle uitbreiding van de markt voor zonne-energie. Zonne-energie is een schone en hernieuwbare energiebron die geen schadelijke verontreinigende stoffen uitstoot die in de atmosfeer en watervoorziening terechtkomen.


                                                             Wat zijn de belangsrijkste componenten van een zonne-energiesysteem ?

1. Fotovoltaïsche (PV) panelen

2. Hybride zonne-omvormer

3. Energieopslagbatterij

4. Zon                         Waarom investeren in zonne-energie ?

1. Zonne-energie bespaart u geld op de energierekening.

2. Stimulansen van de overheid voor zonne-energie

3. Verdien uw investering terug.

4. Potentiële inkomsten uit teruglevertarieven

5. Zonne-energiesytemen bieden veel mogelijkheden

6. Het zonne-energiesysteem is eenvoudig te installeren.

7. Zonne-energie is milieuvriendelijk

8. Zonne-energie is een hernieuwbare onuitputtelijke energiebron

9. Zonne-energie vermindert de uitstoot van broeikasgassen

10. Zonne-energiesystemen zijn onderhoudsarm

11. Zonnesystemen kunnen energie leveren, zelfs als traditionele energiesystemen uitvallen.